More stuff to .gitignore .
author Karol Krizka
Wed, 05 Jan 2011 04:52:30 +0000 (20:52 -0800)
committer Karol Krizka
Wed, 05 Jan 2011 04:52:30 +0000 (20:52 -0800)
commit f580c01263656f46e8b30e802d29b56579be825c
tree c827a5705250a2e416d602005e72163d844e8c75
parent 173fabdd2509aed9a4bbb74e15e9687bb7e56864
More stuff to .gitignore .
.gitignore