Missed a few "from xrandr"
author Karol Krizka
Tue, 12 Oct 2010 23:06:23 +0000 (16:06 -0700)
committer Karol Krizka
Tue, 12 Oct 2010 23:06:23 +0000 (16:06 -0700)
commit 871aa001bf96b26826d8997ee2b8e627513aafbc
tree bbba468e08b83726e5dafa999ab56ae11b032504
parent 6e6535d5e88cf04a319f4ca3ea66419ce99c6889
Missed a few "from xrandr"
auto-rotate.py
librotate/AutoRotateDaemon.py