Initialize pygame modules on game creation.
author Karol Krizka
Mon, 27 Aug 2012 11:59:00 +0000 (04:59 -0700)
committer Karol Krizka
Mon, 27 Aug 2012 11:59:00 +0000 (04:59 -0700)
commit 6f798667517da7dd8b530a3ba04116f27c1d3728
tree fed2192673ea5d36af802dc0fdf2f70b559a4e6c
parent 964aa6e635447ca7b7bc91e14fa8be99fc8a12cf
Initialize pygame modules on game creation.
game.py